Algemene voorwaarden

1. Even voorstellen

We houden niet van ingewikkelde termen, dus als je ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’ leest, dan bedoelen we jou als gebruiker of jou als bedrijf. Jij maakt gebruik van de diensten die Appmantle aanbiedt en je bezoekt onze website.

Wij zijn Appmantle, in deze voorwaarden noemen wij onszelf ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’. Wij zijn gevestigd aan de Herestraat 106, 9711 LM Groningen. Appmantle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 69885494.

2. Geldigheid van onze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van kracht als je de website van Appmantle bezoekt, gebruik maakt van de diensten van Appmantle, de app van Appmantle zelf gebruikt of een van de apps gebruikt die gemaakt zijn met Appmantle.

Wanneer je een account aanmaakt bij Appmantle vragen wij je duidelijk of je de voorwaarden wil accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn in principe altijd van toepassing, behalve als we schriftelijk of per e-mail aangeven dat dat niet zo is. Als deze voorwaarden niet van toepassing zijn, dan geldt dat maar voor een deel van deze voorwaarden.

3. Jouw gegevens

Als je een account aanmaakt bij Appmantle, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Zorg ervoor dat deze gegevens altijd juist en volledig zijn. Je kunt je gegevens vaak op elk gewenst moment zelf aanpassen. Als dat niet mogelijk is, neem dan gerust contact met ons op. Dan passen wij het voor je aan.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld verhuist of een nieuw bankrekeningnummer krijgt, je dit zelf aan ons moet doorgeven.

4. Prijzen

Het aanmaken en het bezit van een account bij Appmantle is altijd gratis. Hiermee kun je zelf een app in elkaar zetten. Je kan de app ook gratis proberen via de Appmantle-app.

Besluit je om over te gaan op publicatie, dan vragen we je om de benodigde (betaal)gegevens. Dan gaan wij aan de slag om de app in de desbetreffende stores te zetten. Vanaf dan heb je ook een betalingsverplichting. De bedragen proberen we altijd zo transparant mogelijk te tonen. Je betaalt bij Appmantle altijd minimaal één maand vooruit.

5. Appmantle opzeggen

Als je jouw Appmantle account wil opzeggen, dan vinden we dat erg jammer. Je hebt bij Appmantle een opzegtermijn van één maand, tenzij je een abonnement voor een andere tijdsperiode hebt gekozen. Besluit je met bijvoorbeeld een jaarabonnement eerder op te zeggen, dan vragen we je de resterende abonnementskosten in één keer te betalen. Wij halen dan zo snel mogelijk de apps uit de stores.

6. Verlengen

Heb je een zakelijk abonnement bij Appmantle? Dan verlengen wij het abonnement automatisch. Ben je een abonnement aangegaan voor een contractduur van een jaar en heb je niet een maand vantevoren het abonnement opgezegd, dan verlengen wij het abonnement bij afloop weer met een jaar.

Heb je een particulier abonnement bij Appmantle? Dan vragen wij je bij het aflopen van het jaarabonnement een keuze te maken. Je kan kiezen om nogmaals een jaarabonnement af te nemen of over te gaan op een maandabonnement. Maak je geen keuze? Dan wordt het abonnement automatisch een maandabonnement.

Ben je een abonnement aangegaan met een contractduur van één maand? Dan verlengen we voor zowel zakelijke als particuliere abonnement het abonnement automatisch met elke keer één maand.

7. Pakket wijzigen

Wanneer je verschillende pakketten afneemt binnen een app, dan heb je de keuze om individuele pakketten op te zeggen. Pakketten hebben een eigen einddatum, met een opzegtermijn van minimaal een maand.

Wanneer je een apart pakket toch eerder dan de einddatum wil opzeggen, dan betaal het resterende bedrag in een keer en zorgen wij dat dat de betreffende functionaliteit uit de app wordt weggehaald.

Wij hebben het recht om de gegevens die aan dit pakket gekoppeld waren definitief te verwijderen.

8. Te laat betalen

Het is jouw verantwoordelijkheid dat jouw betaalgegevens altijd volledig en correct zijn doorgegeven aan Appmantle. Als deze in de tussentijd veranderen moet je dat op tijd aan ons doorgeven. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat er altijd voldoende saldo op je rekening staat om de facturen te betalen. Als de eerste incassering niet lukt, laten we het per e-mail aan je weten. In de e-mail staat wanneer we het voor de tweede keer proberen. Lukt het dan nog niet? Dan laten we het nogmaals weten en moet je het handmatig overmaken.

Als je na de vervaldatum van de tweede herinnering nog niet hebt betaald, dan kunnen we wettelijke rente, incasso- en administratiekosten in rekening brengen. Ook kunnen we je de toegang tot jouw Appmantle account blokkeren, de toelevering van content naar de app(s) blokkeren en de app(s) uit de stores halen, totdat alle facturen zijn betaald. Appmantle is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je ondervindt doordat je geen toegang meer hebt tot jouw account of dat gebruikers de app niet meer kan bereiken.

9. Aanbiedingen en offertes

Wanneer je van ons een offerte ontvangt is deze geheel vrijblijvend. Onze offertes zijn drie maanden geldig, tenzij wij dit anders aangeven.

Zodra je schriftelijk akkoord bent gegaan met de offerte, is deze geldig. Wij bouwen voor jou de afgesproken functionaliteit voor de afgesproken prijs. Het is niet mogelijk om in de tussentijd een gedeelte niet te laten ontwikkelen voor een lagere prijs.

Wanneer je in de tussentijd nog extra functionaliteiten erbij wil hebben, dan kunnen we het hier over hebben. Daar maken we dan een nieuwe offerte voor of we spreken een vast uurtarief af.

De prijzen op de offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10. Prijzen

Het kan voorkomen dat de prijzen voor het gebruik van Appmantle wijzigen. Dat kan gebeuren doordat pakketten worden uitgebreid of aangepast. Het wijzigen van de prijzen melden we altijd minimaal anderhalve maand van tevoren. Ben je het niet met de prijswijziging eens? Dan kun je de overeenkomst opzeggen. Als je niets doet, dan geef je daarmee automatisch aan dat je het eens bent met de prijswijziging.

De prijs van het abonnement of van de individuele pakketten kan jaarlijks stijgen met de inflatiecorrectie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld. Dit is geen reden om het abonnement op te zeggen.

11. Facturen

Het abonnementsgeld voor Appmantle wordt vooraf gefactureerd. Wanneer je de app publiceert, wordt gevraagd direct de eerste maand te voldoen. Daarna wordt elke maand op diezelfde dag een factuur gestuurd en een incassoverzoek bij jouw bank ingediend. Voorbeeld: je beslist op 12 februari om je app te publiceren. De volgende factuur krijg je van ons op 12 maart. Besluit je op 31 januari te publiceren? Dan ontvang je de eerstvolgende factuur op 28 februari.

Voor maatwerkopdrachten vragen we je een aanbetaling te doen. Het percentage van de aanbetaling vind je terug in de offerte.

Wanneer je een speciaal abonnement bij ons afsluit, bijvoorbeeld voor het hosten van een website of voor een domeinnaam, dan factureren wij dit vooraf. Afhankelijk van de dienst, wordt dit abonnementsgeld jaarlijks of maandelijks bij jou afgeschreven of in rekening gebracht.

12. Garanties

Wanneer er door ons iets is fout gegaan, dan is dat erg jammer. Maar wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die je door ons hebt opgelopen.

Wanneer wij onze afspraken niet zijn nagekomen, dan proberen we dat zo goed mogelijk op te lossen. Komen we er echt niet uit? Dan kan de schade die je ons in rekening brengt nooit hoger zijn dan het bedrag dat wij jou voor dat project in rekening hebben gebracht.

Voor functionaliteiten die wij speciaal voor jou gemaakt hebben, kunnen we tot een maand na oplevering nog wijzigingen voor je doorvoeren. Wij beslissen of het redelijk is of de wijziging nog binnen de afgesproken offerte valt. Wanneer deze maand voorbij is, dan stellen we voor de wijziging een nieuwe offerte op of we gaan voor je aan de slag tegen een afgesproken uurtarief.

13. Wat is van wie?

Wanneer je een app bij ons afneemt, blijft het eigendomsrecht van de app en de onderliggende code van ons. De app krijg je van ons in bruikleen.

Alles wat wij voor jou uitwerken, van (tekstueel) concept tot aan programmeercode, wordt door ons aan jou uitgegeven onder licentie. Je mag door ons ontwikkelde concepten of uitwerkingen hiervan niet doorverkopen of door derden laten aanpassen. Het eigendomsrecht hiervan blijft bij ons, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk zeggen dat dit niet zo is.

15. Content van de app

De content die je gebruikt; tekst, afbeeldingen, video’s, etc. moeten voldoen aan een aantal regels.

De inhoud van de app mag geen aanstootgevende, ongevoelige, verontrustende, afschrikwekkende of content die van uitzonderlijke slechte smaak is bevatten. De content mag bijvoorbeeld ook niet van racistische aard zijn of mensen in een kwaad daglicht zetten. Voor de content van de app moet je rekening houden met andermans religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, etnische afkomst, en dergelijke. Ook wapens, gevaarlijke voorwerpen of het aanzetten tot het aanschaffen of afnemen van illegale producten of diensten zijn niet welkom.

Daarnaast moet de content van de app voldoen aan de richtlijnen die Apple en Google hebben opgesteld. Bij het publiceren van de app wordt je daar nogmaals op gewezen. De voorwaarden van Apple vind je hier en die van Google hier.

Wij hebben het recht om de content waarvan wij vinden dat ze in strijd zijn met onze algemene voorwaarden of de voorwaarden van Apple en Google aan te passen of te verwijderen.

Je bent zelf eigenaar van de content die je bij Appmantle achterlaat. Dat betekent ook dat je hiervoor zelf verantwoordelijk bent. Tekst en afbeeldingen die gebruikers van jouw app achterlaten zijn eigendom van jou. Je moet er dus zelf voor zorgen dat die content past bij onze algemene voorwaarden en die van Apple en Google.

Wij mogen de gegevens die je, bewust of onbewust, bij ons achterlaat gebruiken om onze producten en diensten verder te verbeteren en jou daarmee uiteindelijk een betere gebruikerservaring te bieden.

16. Afhankelijkheid van Google en Apple

Voor het publiceren van de apps zijn wij afhankelijk van Apple en Google.

Als Apple of Google ons vragen om de app uit de store te verwijderen, dan kunnen wij niet anders dan hierin mee gaan. Je ontvangt dan altijd een mailtje van ons op het e-mailadres wat je bij ons hebt achtergelaten. Je zal de app dan moeten aanpassen, zodat deze wel aan de wensen van zowel Appel als Google voldoet.

Het weigeren of verwijderen van de app door Apple of Google wanneer jij zelf de algemene voorwaarden van ons, Apple of Google hebt geschonden is geen reden om je niet aan de betalingsverplichting te houden of het abonnement op te zeggen.

Wanneer echt kan worden bewezen dat het weigeren of verwijderen van de app onze schuld is, dan zijn wij bereid om de resterende maanden voor je te laten vervallen. De eventuele gemaakte kosten voor het aanschaffen van de ontwikkelaarsaccounts van Apple en Google zijn wel voor jouw rekening.

17. Wat gaan wij voor je doen?

Je mag van ons verwachten dat wij onze stinkende best doen om jou Appmantle met een glimlach te laten gebruiken.

Toch kan het zijn dat Appmantle niet helemaal goed werkt omdat je een besturingssysteem of browser gebruikt die wij niet ondersteunen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het ondersteunen van de apparatuur die je zelf gebruikt.

Wij zijn vrij om functionaliteiten en ontwerpelementen aan Appmantle toe te voegen, te wijzigen of helemaal te verwijderen. Het kan zijn dat Appmantle daardoor niet meer zo werkt als dat je gewend was of dat het helemaal niet meer werkt omdat jouw besturingssysteem en/of browser verouderd is. Wanneer wij besluiten om de diensten van Appmantle uit ons eigen initiatief in het geheel stop te zetten, dan heb je vanaf de eerstvolgende maand geen betaalverplichting meer. Maar je kan geen vergoeding van ons eisen voor de eventuele schade die je oploopt. Wij zijn dan ook niet meer verantwoordelijk voor het online houden van de apps.

Het kan zijn dat Appmantle even niet te gebruiken is omdat wij onderhoud, aanpassingen of verbeteringen aan het uitvoeren zijn. We proberen dit te doen op momenten dat jij er zo min mogelijk last van hebt, maar we kunnen dat niet garanderen.

Over het algemeen kun je ervan uit gaan dat alle informatie op onze website klopt. Toch kunnen we dit niet helemaal garanderen. Zo kan het gebeuren dat bepaalde informatie fouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit is ontstaan.

18. Schending van onze voorwaarden

Als je niet aan de door ons opgestelde voorwaarden voldoet, dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die hieruit is ontstaan. Wij hebben het recht om de toegang tot jouw account te ontzeggen, jouw app uit de store te halen, de levering van de content voor de apps te stoppen en de content van onze servers te verwijderen. Wanneer derde partijen schade die door jou is ontstaan op ons verhalen, dan stellen wij jou daarvoor aansprakelijk.

Wanneer je onze voorwaarden hebt overtreden ontvang je altijd een mailtje van ons. Het kan zijn dat we je eerst een waarschuwing geven, maar dat zijn we niet verplicht.

Als een instantie bij ons komt en een wettelijk bevel heeft om jouw gegevens in te zien, dan zijn wij dat verplicht en zullen wij de gevraagde gegevens aan hun geven.

19. Deadlines en levertijden

Wanneer wij de deadline of afgesproken levertijd niet hebben gehaald, dan geldt dit niet als een wanprestatie. Het is niet mogelijk om de afgesproken overeenkomst op te zeggen, te annuleren, de ontvangst van goederen of diensten te weigeren, de betaalverplichting niet na te komen of aanspraak te maken op een schadevergoeding.

20. Als we het niet eens zijn

Als we het ergens niet eens over kunnen worden, kunnen we het er altijd over hebben. We zullen altijd onze uiterste best doen om tot een oplossing te komen. Mochten we er niet samen uitkomen, dan zullen we de hulp in moeten schakelen van een rechter. Op onze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

21. Privacy

Het kan zijn dat je in jouw app persoonsgegevens verwerkt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van anderen die je in ons systeem invoert. Juridisch gezien worden wij daarvoor aangewezen als gegevensverwerker.

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. Meer daarover lees je op de aparte pagina privacy.

22. Overige

Heb je na het doorlezen nog vragen of mis je bepaalde informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Zoals je misschien aan onze voorwaarden al hebt kunnen zien, proberen we zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn. Zonder moeilijke woorden.

Probeer Appmantle helemaal gratis

Bij Appmantle betaal je pas wanneer wij jouw app in de app stores zetten. Bouw je app zonder restricties en laat hem zien aan collega’s, klanten en vrienden. Publiceer de app wanneer jij er klaar voor bent.

Begin nu gratis

Eén prijs, alle functionaliteit.

Meer informatie